1. Загальні положення
  1. Виконавцем заходу є товариство з обмеженою відповідальністю «ГОУ МАРКЕТИНГ», (далі – Виконавець), що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, б.23/8, код ЄДРПОУ: 42129694.
  2. Замовником заходу є товариство з обмеженою відповідальністю «Сандора» (далі – Замовник), що знаходиться за адресою: 57262, Україна, Миколаївська область, Вітовський район, с. Миколаївське. ЄДРПОУ 22430008.
  3. Партнером Акції є товариство з обмеженою відповідальністю «ЛК-ТРАНС» (далі – Партнер), що знаходиться за адресою: Україна, Велика Окружна дорога, б. 102. ЄДРПОУ 37470510.
  4. Захід проводиться з метою популяризації продукції Замовника, що випускається під знаками для товарів та послуг «Садочок», (далі за текстом – Продукція).
  5. Купуючи Продукцію у період проведення Заходу, учасник Заходу не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю в Заході окрім безпосередньої ціни Продукції. Захід не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Заходу не формується з внесків учасників Заходу.
 2.   Учасники Заходу
  1. В Заході можуть приймати участь громадяни України, яким на момент участі у Заході виповнилося 18 років, є учасниками програми Партнера Заходу - «ЛК-ТРАНС» (» супермаркетів торгової мережі «ЛотОК» та які виконали умови, необхідні для участі в Заході, зазначені в цих Правилах (надалі – Учасник або Учасники).
  2. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 даних Правил та належним чином виконала усі умови даних Правил.
  3. Учасниками Заходу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Офіційних правил:
   1. особи, що не є учасниками Програми «ЛК-ТРАНС»;
   2. особи, що є співробітники зі сторони Замовника та Виконавців Заходу
   3. особи, які беруть участь у процесі реалізації Продукції.

2.4. Учасники Заходу під час участі в Заході зобов’язуються:

2.4.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм законодавства України;

2.4.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Заходу;

2.4.3. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Заходу;

2.4.4. зберігати оригінали фіскальних чеків Продукції, що містять спеціальний код, до моменту отримання відповідного Заохочення Заходу.

 

 1. Тривалість Заходу та місце його проведення
  1. Захід проводиться з 16 жовтня 2019 року 00 годин 01 хвилин за Київським часом до 30 листопада 2019 року до 23 години 59 хвилин включно за Київським часом (не включаючи період отримання Учасниками Заходу Заохочень Заходу) (далі — період проведення Заходу). Загальний період Заходу визначається з урахуванням особливостей, передбачених п.3.2. даних Правил.
  2. Реєстрація Учасників Заходу триває з 16 жовтня 2019 року 00 годин 01 хвилин за Київським часом до 30 листопада 2019 року до 11 години 59 хвилин включно за Київським часом.

3.3. Захід проводиться  в усіх супермаркетах мережі «Лоток» згідно адресної програми Заходу, що зазначена у п. 9 цих Правил (далі - Адресна програма).

 

 1. Фонд Заохочень Заходу
  1. Фонд Заохочень Заходу складається з:
   1. Заохочення №1 - Термокружка – 45 штук;
   2. Заохочення №2 - Плед – 6 штук;
   3. Заохочення №3 – Кухонний комбайн – 1 штука.

4.2.  Загальна кількість Заохочень складає зазначену в п.4.1. даних Правил кількість на весь період проведення Заходу.

4.3. Відповідальність за нарахування та сплату податків, пов’язаних з врученням Заохочень несе Виконавець.

4.4.  Зовнішній вигляд, різновид, тип/вид та характеристики (розмір, колір, об’єм, і інші характеристики) Заохочення визначаються на розсуд Виконавця/Замовника та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах.

4.5. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.

4.6. Замовник/Виконавець Заходу та інші залучені ними треті особи не несуть жодної відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Учасниками Заходу після їх одержання, за неможливість Учасниками Заходу скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень. За якість та характеристики Заохочень Заходу відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/продукції.

4.7. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Заходу, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання ними всіх вимог, передбачених цими Правилами.

4.8. Замовник Заходу має право розпоряджатися не витребуваними Заохоченнями на власний розсуд.

4.9. Замовник/Виконавець мають право:

- відмовити в участі в Заході особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в Заході, зазначені в цих Правилах;

- відмовити у видачі Заохочення Учаснику Заходу, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Заохочення згідно з цими Правилами.

4.10. Якщо будь-який Учасник Заходу, який має право на отримання відповідного Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Замовника та/або Виконавця (в тому числі у випадку відсутності (вичерпання) відповідного Заохочення) не має можливості отримати таке Заохочення, такий Учасник Заходу не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Замовника та/або Виконавця.

4.11. Замовник/Виконавець Заходу не несуть відповідальність щодо будь-яких суперечок стосовно Заохочень. Замовник/Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Заходу і прав на одержання Заохочень Заходу. Замовник/Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

4.12. Замовник/Виконавець та/або залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Заходу, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця та/або залучених ним третіх осіб обставини.

4.13. Замовник/Виконавець не відповідають за будь-які витрати Учасників Заходу, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочень.

4.14. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Заході звільняє Замовника Заходу та/або Виконавця Заходу від обов’язку вручити Заохочення Заходу і такий Учасник Заходу втрачає право на отримання Заохочення Заходу.

 

5. Умови участі в Заході

5.1. Для участі в Заході Учаснику та отримання Заохочень Заходу необхідно в період проведення Заходу здійснити з використанням картки (або брелока) або мобільного додатку «ЛотОК» покупку як мінімум 1 (однієї) одиниці продукції Замовника під знаком для товарів та послуг «Садочок» в магазинах «Лоток» згідно Адресної програми Заходу на суму від 30 (Тридцяти) гривень з ПДВ протягом 1 (одного) календарного дня.

5.2. Реєстрація участі в Заході відбувається автоматично на касі будь-якого супермаркету «Лоток» згідно адресної програми Заходу вказаної у п. 9 цих Правил та фіксується у фіскальному чеку за умови виконання вимог п. 5.1. та п.5.2. даних Правил.

 

6. Визначення та інформування Переможців Заходу

6.1. Кожного дня, протягом строку проведення Заходу, за допомогою системи генерації випадкових чисел «Random.org» серед   учасників Заходу, що зареєстровані базою учасників Програми Партнера - «ЛотОК» супермаркетів торгової мережі «ЛотОК», визначається 1 переможець, що здобуває право на отримання Заохочення №1. Зазначене визначення учасника Заходу відбувається щоденно, в період з 16 жовтня 2019 року по 30 листопада 2019 року включно. 

 1. Кожного тижня, а саме щосереди, протягом строку проведення Заходу, за допомогою системи генерації випадкових чисел «Random.org» серед учасників Заходу, що зареєстровані базою учасників Програми Партнера - «ЛотОК » супермаркетів торгової мережі «ЛотОК», визначається 1 переможець, що здобуває право на отримання Заохочення №2. Зазначене визначення учасника Заходу відбувається щосереди, в період з 16 жовтня 2019 року по 30 листопада 2019 року включно.
 2. Визначення учасника Заходу, що здобуде право на отримання Заохочення №3 відбувається серед учасників Заходу, що взяли участь у Заході та виконали умови п. 5.2. даних Правил - 05 грудня 2019 року після 12 годин за Київським часом шляхом випадкового комп’ютерного відбору.
 3. Визначення Переможців Заходу відбуватиметься з використанням спеціального обладнання робота якого заснована на принципі випадкової вибірки 1 (одного) унікального коду учасника, якій буде співпадати з унікальним номером учасника програми «ЛотОК» серед усіх учасників, що придбали акційну продукцію протягом періоду, що зазначений у п. 3.1. У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп'ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку осіб, які здійснюють контроль за проведенням Заходу.
 4. Інформування учасників Заходу, що здобули право на отримання відповідного Заохочення Заходу про здобуте ними право на отримання заохочень відбувається за контактними номерами телефонів, які були вказані при реєстрації у програмі «ЛотОК», Виконавцем в день проведення розіграшу (п.6.1.-6.4. цих Правил.) та за допомогою каналу підтверджених повідомлень «Viber». Під час комунікації Переможця з представником Виконавця Заходу щодо отримання ним можливості здобуття відповідного Заохочення, Переможець Заходу зобов’язаний повідомити адресу торгівельного центру мережі «Лоток» в якому він отримає відповідне Заохочення.
 5. Повідомлення надсилається електронним листом на адресу, повідомлену Учасником Заходу.

 

 1. Порядок отримання Заохочень Заходу
  1. Вручення Заохочень Заходу допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Заходу з якихось причин не може отримати Заохочення особисто, такий Переможець Заходу не має права передати/поступитися своїм правом на отримання Заохочення будь-якій третій особі.

7.2. Учасник, який став власником відповідного Заохочення Заходу, отримує Заохочення у приміщенні Партнера Заходу – торгівельному центрі «ЛотОК», адресу якого Переможець самостійно обрав та повідомив представнику Виконавця, відповідно до умов п.6.5. даних Правил. 

7.3. Переможець протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про право на отримання Заохочення №3 Заходу, повинен надіслати на адресу, зазначену у повідомленні Виконавця, копії таких документів: копію свого паспорта (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з реєстрацією (пропискою), копію довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера (у випадку відсутності індивідуального ідентифікаційного номеру, переможець надає сторінку паспорту громадянина України з відміткою про відмову в отриманні ідентифікаційного коду з релігійних причин).

7.4. Вручення Заохочення №3 відбувається після підписання з Виконавцем або особою, ним уповноваженою, відповідного документу, що підтверджує вручення Заохочення №3, який обумовлюватиме строки та умови отримання Заохочення №3.

7.5. У випадку не підписання Учасником Заходу відповідного правочину (п. 7.4.) цих Правил, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про здобуття права на Заохочення №3 Заходу, Учасник Заходу позбавляється права на отримання Заохочення №3.

7.6. Неможливість зв’язатися з Учасником Заходу за зазначеними учасником даними та/або якщо учасник Заходу не з’явився у вказаний Виконавцем Заходу час у вказаному місці, та/або невиконання ним умов та вимог цих Правил, та/або не підписання правочину, зазначеного в п. 7.4. Офіційних Правил та\або ненадання чи несвоєчасне надання необхідних для отримання Заохочення Заходу документів, позбавляє такого Учасника права на отримання Заохочення №3 Заходу.

7.7. У разі неотримання від Переможця документів згідно з п. 7.4. цих Правил у належний строк, буде вважатись, що Переможець відмовився від відповідного Заохочення Заходу. В такому випадку Заохочення Заходу використовується Виконавцем на власний розсуд.

7.8. Заохочення Заходу може бути отримане учасниками Заходу тільки на умовах цих Правил.

7.9. Учасник Заходу має право відмовитись від заохочення, подавши письмову заяву Замовникові/Виконавцеві.

7.10. Оподаткування вартості Заохочення №3 провадиться відповідно до законодавства України. Виконавець Заходу  провадить нарахування та сплату всіх необхідних податків та зборів, що передбачені законодавством за учасника Заходу, який отримав Заохочення №3 Заходу. В подальшому Замовник/Виконавець Заходу не несе відповідальності стосовно зобов’язань учасників Заходу, що отримали Заохочення №3, щодо сплати податків та зборів.

7.11. Заохочення Заходу призначаються виключно для Учасників Заходу, які здобули право на отримання відповідного Заохочення, за результатами розіграшу, і не можуть бути передані будь-якій третій особі.

 

 1. Інші положення

8.1. Замовник/Виконавець Заходу не несуть відповідальності за несвоєчасну участь в Заході, згідно Правил, що трапилась не з вини Замовника/Виконавця.

8.2. Будь-який Учасник Заходу вправі відмовитися від отримання відповідного Заохочення, шляхом повідомлення Виконавця під час участі в Заході.

8.3. Замовник/Виконавець Заходу не несуть жодної відповідальності за:

8.3.1. неотримання будь-яким з Учасників Заходу з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов'язків Учасниками Заходу, передбачених цими Правилами, або через настання обставин непереборної сили (форс-мажор);

8.3.2. неознайомлення Учасників з даними Правилами; 

8.3.3. неознайомлення Учасників з фондом Заохочень Заходу і умовами їх отримання;

8.3.4. невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання Учасниками Заходу обов'язків, передбачених цими Правилами;

8.3.5. неотримання Учасниками Заохочень Заходу Переможцем Заходу, що сталося не з вини Замовника/Виконавця;

8.3.6. неправомірну реалізацію Заохочень Заходу;

8.3.7. за наслідки неправомірної реалізації Заохочень Заходу.

8.4. Заохочення Заходу, які залишилися не витребуваними у зв'язку з тим, що Учасник Заходу не виконав умови цих Правил, використаються на розсуд Замовника /Виконавця Заходу.

8.5. Правилами Заходу не передбачено зберігання не витребуваних Заохочень Заходу.

8.6. Участь в Заході автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Заходу з даними Правилами. Порушення Учасником Заходу цих Правил або відмова Учасника Заходу від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Заході та отримання Заохочення Заходу, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця Заходу будь-якої компенсації.

8.7. Приймаючи участь в Заході, Учасники Заходу надають свою згоду на: 

а) на обробку в маркетингових цілях його(її) персональних даних. Володільцем персональних даних Учасників Заходу є  Виконавець  Заходу. Беручи участь в Заході, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він проінформований про свої права визначені законодавством, зокрема: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;  на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Учасник Заходу проінформований, що його персональні дані можуть передаватись Виконавцю  Заходу з метою контролю за виконанням Заходу.

б) використання такої інформації Замовнику/Виконавцеві з метою проведення Заходу відповідно до законодавства України. Копії документів, наданих Замовнику/Виконавцеві, не підлягають поверненню Учасникам Заходу. 

8.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником.

8.9. Учасники Заходу, що здобули право на отримання будь-якого із Заохочень Заходу, не можуть передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

8.10. Будь-яке із Заохочень Заходу може бути отриманий Учасником Заходу, що здобув право на отримання такого Заохочення, тільки за умови виконання всіх, без виключення, вимог цих Правил.

8.11. Цей Захід дійсний  лише для роздрібних покупців.

8.12. Цей Захід є неперсоніфікованою рекламною акцією (під час її проведення не проводиться збір персональних даних та відбувається неперсоніфіковане розповсюдження Заохочень).

8.13. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником/Виконавцем протягом всього строку проведення Заходу. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Замовником/Виконавцем та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.