1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

1.1. Організатором Акції «Зустрічаймо травневі свята разом з Родиною "ЛотОК"» (далі – Акція) є ТОВ «ЛК-ТРАНС» (далі – Товариство), юридична адреса: 04050, м.  Київ, вул. Мельникова, буд. 12 (далі – Організатор).

2. ПЕРІОД ТА ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ

2.2. Період дії Акції: з 10травня 2019року  до 31травня 2019 року (включно) або до закінчення дарунків.
2.3   Акція діє в магазині «ЛотОК», що розташований в м. Переяслав-Хмельницький за адресою вул.Б.Хмельницького,69.


3. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Метою проведення Акції є стимулювання попиту покупців на товари і прискорення їх просування.


4. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1.  Предметом Акції є право учасника отримати як дарунок в період дії Акції пляшку вина ігристого (0,75 л) «ТУТТО БЕНЕ» («TUTTO BENE») в асортименті, (надалі - святковий напій) на умовах участі в Акції згідно з п.4.4. цього Порядку.
4.2. Святковий напій не є товаром, який розміщений у вільному доступі для продажу, є придбаним організатором та видається покупцям як дарунок, за  умовами, передбаченими цим пунктом Порядку, виключно з метою та у зв’язку із проведенням цієї Акції. 
4.3. До участі в Акції запрошуються всі дієздатні громадяни України (фізичні особи, яким виповнилося 18 років), що в період дії акції виконали всі умови Акції.
4.4. Будь-який покупець – фізична особа, учасник програми  «Родина ЛотОК», крім осіб, передбачених п.4.3. Порядку, при покупці товару  на загальну суму 250,00 грн. (одним розрахунковим документом) має право безкоштовно отримати святковий напій на касі.
4.5. Кількість разів участі в Акції – необмежена. Розрахунковий документ на будь-яку іншу суму, що перевищує 250,00 грн., дає такі ж права особі на участь в Акції, як і розрахунковий документ на суму 250,00 грн. 
4.6 Покупець, який виконав умови на отримання права участі в Акції  отримує повідомлення від касира про можливість отримання дарунку.
4.7. Право на отримання дарунку на умовах Акції розповсюджується лише у терміни встановлені для проведення Акції згідно з п.2.2. Порядку
4.8. У разі відмови покупця від отримання Дарунку відповідно до умов цієї Акції, покупець не має права вимагати від Організатора Акції будь-якої компенсації.
4.9. Організатор зобов’язаний отримати в Учасника, який отримав право на Дарунок, паспорт або інші документи, для підтвердження віку такого Учасника, якщо в Організатора виникли сумніви щодо досягнення Учасником 18-річного віку. У разі відмови Учасника надати такий документ, Організатор залишає за собою право відмовити у видачі Дарунку такій особі.


4. ІНШІ УМОВИ

5.1. Організатор Акції має право в односторонньому порядку доповнити або змінити цей Порядок. Повідомлення про цей додаток або зміну Порядку буде здійснено на сайті: https://lotok.ua.

5.2. На цей Порядок дії Акції розповсюджується дія Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР.

5.3. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть зробити неможливим виконання умов Акції.

5.4. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин.

5.5. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції підтверджують свою згоду на безкоштовне використання свого імені і прізвища Організатором Акції, на проведення фото-та/або кінозйомки (відеозйомки) за їх участю в рамках Акції без будь-якого відшкодування, а також підтверджують і надають згоду на те, що їх імена та фотографії можуть бути оголошені та використані організатором безкоштовно в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, які стосуються Акції, з рекламною метою способом і методами, що не суперечать чинному законодавству України.

5.6. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цього Порядку, і/або спірних питань та/або питань, неврегульованих цим Порядком, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення організатора є остаточним.

5.7. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма викладеними умовами, а також зобов’язуються їх виконувати.

5.8. З правилами дії Акції можна ознайомитися на сайті: https://lotok.ua.