Мережа магазинів «ЛотОК» дбає про кожного свого покупця, адже Ви – наша сім'я. Ми створили спеціальну картку переваг «Родина ЛотОК».

 Які привілеї мають учасники «Родини ЛотОК»?

обов'язковий бонус 1% від суми чеку*

можливість зберігати дрібну решту:

додаткові бонуси за участь в акціях та опитуваннях

Як поріднитися?

Завантажуйте мобільний додаток «ЛотОК» та користуйтеся карткою з додатку. Після успішної реєстрації отримаєте бонус-10гривень.

Або зробіть покупку від 50 (п'ятдесяти) гривень одним чеком та отримайте** пластикову карту.

Як витрачати з «Родиною ЛотОК»?

При здійсненні покупок в магазині «ЛотОК» необхідно пред’явити картку переваг «Родина ЛотОК». При розрахунку бонусами, касир знімає вказану Вами суму бонусів, що не перевищує поточний залишок на картці.

Всі операції по нарахуванню, розрахунку та залишку бонусів відображаються у фіскальному чеку.

«ЛотОК» – на відстані турботи!

*Бали не накопичуються та не списуються при покупці алкогольних напоїв, тютюнових виробів та товарів, які приймають участь в акціях (наприклад, в газеті або ціновій акції), а також на соціальні продукти (наприклад, соціальний хліб).

**Мається на увазі придбання за 0,99грн з врахуванням ПДВ.

 

Правила програми заохочення клієнтів   «Родина ЛотОК»
 
ЗМІСТ
 
1. Визначення термінів
2. Дія Правил
3. Організаційна структура Програми заохочення клієнтів «Родина ЛотОК»
4. Статуси суб'єктів  Програми заохочення клієнтів «Родина ЛотОК»
4.1. Статус Організатора
4.2. Статус Учасника
4.2.1. Порядок отримання статусу Учасника до Програми заохочення клієнтів «Родина ЛотОК»
4.2.2. Права та обов’язки Учасника
4.2.3. Карта Учасника та її обслуговування
4.2.4. Умови надання знижок і нарахування бонусів
4.2.5. Аккаунт Учасника та бонусний рахунок
4.2.6. Отримання та повернення Товару
4.2.7. Порядок врегулювання претензій
5. Відповідальність сторін
6. Умови конфіденційності та інформаційної безпеки
 
1. Визначення термінів
 
1.1. Аккаунт Учасника – особистий кабінет Учасника на Платформі Адміністратора, який дає доступ до історії операцій, що були здійснені Учасником в межах Програми, до інформації про бали, що обліковуються на бонусному рахунку Учасника. Доступ до Аккаунту Учасника забезпечується Адміністратором за допомогою Мобільного додатку та/або Сайту Програми. Реєстрація Аккаунту не є обов’язковою для набуття статусу Учасника.
1.2. Бонус/ОК – умовна одиниця, яка нараховується Учаснику відповідно до умов Програми, обліковується на бонусному рахунку Учасника та списується при отриманні Учасником винагороди. Бали стають доступними Учаснику за допомогою Карти Учасника. Бали використовуються виключно в облікових цілях, не є і не можуть бути засобами платежу, різновидом валюти або цінним папером, не можуть бути обміняні на грошові кошти передані або подаровані іншій особі, а також не можуть передаватися у спадщину. Бали мають строк чинності, зазначений в схемі їх нарахування. Якщо схема нарахування не містить застережень щодо строку чинності балів, строк їх чинності становить 1 (один) рік з дня останньої трансакції на бонусному рахунку. Бали, строк чинності яких минув, списуються з бонусного рахунку Учасника без будь-яких компенсацій та без права їх відновлення.
1.3. Бонусний рахунок Учасника - обліковий запис в Платформі, на якому обліковуються належні Учаснику бали. Бонусний рахунок відкривається автоматично в зв’язку з активацією Карти, яка, в свою чергу пов’язана з ним і слугує засобом доступу Учасника до належних йому балів.
1.4. Винагорода – заохочення Учасника, яке полягає в можливості придбати Товар Організатора в ТТ із знижкою в обмін на бали, які обліковуються в цей момент на бонусному рахунку Учасника.
1.5. Ідентифікація Учасника – технологічний процес, який складається з надання Учасником своєї Карти уповноваженій особі Організатора (касиру) та сканування персоніфікованих даних Карти в касовому обладнанні ТТ з метою процесування операцій, нарахування/списання балів та передачі цих даних до Платформи для їх подальшої обробки.
1.6. Карта-ключ Учасника (Карта «Родина ЛотОК», маркетинговий інструмент) - реалізована на матеріальному носії у вигляді пластикової картки або в іншому вигляді карта, яка містить персоніфіковані дані, що ідентифікують її правомірного держателя в якості Учасника Програми та надають такому учаснику можливість отримати бали чи скористатися ними. Активна Картка Учасника пов’язана з бонусним рахунком такого Учасника. Власником елементів дизайну, виробником та постачальником Карт є Організатор.
1.7. Картка Киянина — це повнофункціональна платіжна картка, яку можна використовувати у будьякому закладі торгівлі, сфери обслуговування або культурно-розважальному закладі, де встановлено термінали для безготівкових розрахунків.
Картка Киянина регулюється в тому числі наступними нормативними актами:
а) Рішення Київської міської ради від 17.02.2011р. № 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 року".
б) Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): від 15.06.2011р. № 981 "Про підготовчі роботи з впровадження в м. Києві "Картка киянина"
від 29.07.2011р. № 1344 "Про затвердження переліку заходів з впровадження системи "Картка киянина" від 14.09.2011р. № 1670 "Про впровадження пілотного проекту системи "Картка киянина".
Правила користування Карткою Киянина, інформація про емітентів та вигоди, яка надає Картка Киянина її держателю, розміщені на internet-сторінці https://www.kyivcard.com.ua.
1.8. Клієнт Організатора – фізична особа – споживач, яка придбає товари в торговельній мережі Організатора, та може набути статусу Учасника Програми.
1.9. Код карти – один з елементів Картки, який розташований на Картці, доступний для візуального сприйняття володільця Картки та є унікальним для кожної Картки. Код активації використовується для активації Картки, а в наступному – для ідентифікації Картки в програмному комплексі Програми.
1.10. Комплект Учасника Програми - комплект, що складається з Картки-ключа Учасника, трьох брелоків-ключиків до карти Учасника та анкети Учасника. Комплект Учасника Програми також може містити матеріали інформативного та/або рекламного характеру. Комплекти Учасника Програми розповсюджуються серед Учасників передбаченими Правилами способами.
1.11. Короткий номер – номер мобільного оператора, який використовується Учасником з метою відправлення на нього sms-повідомлень для активації Картки та вчинення інших дій, передбачених в даних Правилах.
1.12. Мобільний додаток – компонент програмного комплексу, в якому обслуговується Програма, призначений  для  фізичних  осіб – користувачів мобільних пристроїв (типу  смартфон,  планшет  тощо), який надає доступ до функціональності Аккаунту Учасника Програми. Встановлення Мобільного додатку на пристрій Учасника та реєстрація в ньому Аккаунту не є обов’язковою.
1.13. Програма - Програма заохочення клієнтів «Родина ЛотОК», Організатором якої є ТОВ «ЛК-ТРАНС». Програмою, зокрема, є комплекс взаємовідносин між суб’єктами, які виникають на підставі Правил Програми та договорів, укладених між ними окремо та полягають у придбанні споживачами – фізичними особами (Учасники Програми) товарів Організатора на особливих умовах, визначених Правилами Програми та безпосередньо Організатором.
1.14. Робочі дні - дні, в які банківські установи в Україні в установленому порядку здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів.
1.15. Сайт Програми – Інтернет-сторінка за адресою: https://lotok.ua/, яка є засобом інформування
Учасників про умови та Правила Програми, а також містить інтерфейс, що дозволяє зареєструвати та використовувати Аккаунт Учасника. Сайт Програми належить Організатору.
1.16. Товар – продукція, що пропонується Організатором у своїх ТТ для  придбання Учасниками. Товар, що реалізується Організатором Учасникам в межах Програми, має виключно споживче призначення і не повинен використовуватися Учасниками в цілях, пов’язаних з господарською діяльністю.
1.17. ТТ (Торговельні Точки) – територіально-відокремлені торгово-сервісні підприємства (магазини, точки обслуговування), що входять до мережі Організатора, перелік яких міститься на Сайті Програми та в яких відбувається придбання споживачами – фізичними особами (в тому числі, Учасниками Програми) товарів Організатора. Для цілей цього Договору під ТТ розуміється будь-яка торговельна точка в межах України, яка бере участь в Програмі.
1.18. Учасник Програми – дієздатна фізична особа (споживач), яка виявила згоду з Правилами Програми та набула статус Учасника Програми.
 
Терміни та визначення розуміються Сторонами так, як це зазначено в чинній редакції Правил Програми. Терміни та визначення, які не зазначені в чинній редакції Правил Програми, застосовуються Сторонами відповідно до їх розуміння в законодавстві України, в цьому Договорі та інших документів, погоджених Сторонами.
 
2. Дія Правил
2.1. Правила визначають умови проведення маркетингового заходу під назвою Програма заохочення клієнтів «Родина ЛотОК».
2.2. Чинна редакція Правил публікується на Сайті Програми https://lotok.ua/ . До врегулювання правовідносин Сторін застосовується та редакція Правил, яка була чинною на момент їх виникнення, за виключенням випадків, коли умовами набуття чинності актуальною редакцією Правил прямо передбачені виключення з цього правила.
2.3. Учасник обов’язково повинен ознайомитися з Правилами Програми до моменту здійснення акцепту. В буд-якому разі Сторони виходять з того, що передумовою вчинення Учасником акцепту Правил було те, що він ознайомився з чинною редакцією Правил, вони були йому цілком зрозумілі й прийнятні, і Учасник визнав їх обов’язковість для себе. Акцепт — це процедура приєднання Учасника до Програми лояльності та надання ним згоди з умовами цих Правил, врегульована в розділі 4 Правил «Статус Учасника».
2.4. Організатор  має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цих Правил Програми шляхом публікації таких змін та доповнень не пізніше ніж за 1 (один) тиждень до набуття ними чинності на Сайті Програми. Зміни та доповнення до Правил набувають чинності у дату, вказану при їх публікації. Змінені/доповнені Правила публікуються  на Сайті Програми.
2.5. Учасник, приєднуючись до умов Програми, бере на себе зобов’язання слідкувати за змінами/доповненнями до Правил. У випадку незгоди Учасника Програми зі змінами/доповненнями до Правил, він має право припинити участь в Програмі у порядку, визначеному цими Правилами.
2.6. Організатор має право призупинити або припинити дію Програми в будь-який час з повідомленням Учасників за 30 (тридцять) календарних днів до дати призупинення (припинення),  шляхом направлення відповідного повідомлення через Сайт Програми або шляхом здійснення sms-розсилки на телефонні номери Учасників, які знаходяться в розпорядженні Організатора.
При цьому Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення Учасників з повідомленням про призупинення (припинення) Програми або неотримання ними відповідного sms-повідомлення в зв’язку з неактуальністю телефонного номеру Учасника.
Повідомлення Організатор міститиме зазначення періоду призупинення Програми або дату повного припинення Програми. Починаючи з дати призупинення (або з дати припинення) Програми Організатор не виконує нарахування та списання бонусів, а також призупиняє/припиняє виконання своїх зобов'язань в межах Програми.
2.7. У випадку прийняття Організатором рішення про припинення Програми та повідомлення про нього передбаченими Правилами шляхами, Учасники мають право використати належні їм суми бонусів до настання дати припинення Правил.
2.8. Після настання дати припинення Програми бонуси, які зберігалися на бонусних рахунках Учасників, не можуть бути використані і анулюються.  Настання дати припинення Програми є обставиною, в наслідок якої статус Учасників Програми припиняється, без необхідності вчинення будь-яких додаткових дій Учасниками.
2.9. Організатор має право видалити з бази окремого Учасника по запиту зі сторони Учасника, який відмовився від подальшої участі в Програмі, або за власним рішенням, в наслідок порушення Учасником умов цих Правил.
3. Організаційна структура Програми заохочення клієнтів «Родина ЛотОК»
3.1. Організаційна структура Програми заохочення клієнтів «Родина ЛотОК»  –  це сукупність визначених Правилами структурних елементів, які складаються з суб’єктів та сукупності відносин, що виникають між ними під час проведення маркетингового заходу під назвою Програма заохочення клієнтів  «Родина ЛотОК», забезпечення функціонування Програми та здійснення операцій з бонусами. Взаємовідносини між структурними елементами Програми регулюються системою договорів та даними Правилами.
3.2. До складу суб’єктів Програми входять наступні Сторони: - Організатор; - Учасники.
3.3. В разі виникнення потреби Організатор може залучати під власну відповідальність на договірній основі третіх осіб як на оплатній, так і на безоплатній основі, з метою здійснення дії, спрямованих на підтримку та реалізацію Програми. Права та обов’язки таких залучених осіб по відношенню до інших суб’єктів Програми регулюються відповідними договорами між ними та Організатором, які в будь-якому випадку не можуть суперечити чинним Правилам. Треті особи, залучені Організатором, виконують суто допоміжні функції, не мають статусу суб’єктів Програми і не здійснюють в Програмі функції, притаманні суб’єктам Програми. Договори з такими третіми особами не створюють обов’язків для інших суб’єктів Програми ніж сам Організатор.
 
4. Статуси суб'єктів  Програми заохочення клієнтів «Родина ЛотОК»
 
4.1. Статус Організатора:
4.1.1. Організатор набуває свій статус в зв’язку з запровадженням ним Програми заохочення клієнтів «Родина ЛотОК» і втрачає цей статус в зв’язку з припиненням Програми. Організатор не потребує жодних інших підтверджень свого статусу, ніж факт функціонування Програми. Організатор виступає власником Програми лояльності та пов’язаних з нею торговельних марок, логотипів та фірмового стилю. Організатор також є власником офіційного Сайту Програми. 4.1.2. Основними функціями Організатора Програми є:
- ідентифікація Учасників Програми при здійсненні ними придбання Товарів Організатора;
- нарахування та списання бонусів Учасникам в момент здійснення розрахунків з Організатором;
- популяризація Програми шляхом запровадження власних маркетингових заходів в межах Програми; - надання інформаційних послуг Учасникам Програми шляхом розміщення на Сайті Програми рекламно-інформативних матеріалів, інформації щодо розміру бонусів, що надається Організатором Учасникам тощо;
- забезпечення функціонування Контакт-центру для інформаціно-консультативної підтримки Учасників
Програми з питань, що виникають в процесі функціонування Програми;
- забезпечення розповсюдження Комплектів Учасників, елементами яких є Картки Учасників, серед Учасників Програми в порядку, передбаченому Правилами та відповідними договорами з партнерами.
4.1.3. Організатор зобов'язується обслуговувати Учасників на умовах, передбачених Правилами Програми. 4.1.4. Організатор здійснює реалізацію своїх Товарів Учасникам на загальних умовах, якщо останні не ідентифікували себе в якості Учасників Програми.
4.1.5. Якщо Клієнт (споживач) надав Організатору дані, які ідентифікують його в якості Учасника, Організатор приймає на себе обов’язок здійснити реалізацію Товарів такому Учаснику на особливих умовах, які враховують умови Програми лояльності. Особливі умови придбання Товарів на умовах Програми полягають в наданні Організатором знижки на Товари в розмірі, який відповідає певній кількості бонусів, публічно оголошеній Організатором.
4.1.6. Організатор зобов'язується нараховувати бонуси Учасникам тільки після ідентифікації Учасника та в момент розрахунку Учасника з Організатором. Умови нарахування бонусів можуть залежати від способу розрахунку Учасника з Організатором (готівкою, безготівковим шляхом з використанням термінального обладнання (в тому числі віртуального) тощо.  Умови нарахування  бонусів зазначаються на Сайті Програми та в інформаційних матеріалах, які стосуються участі в  Програмі. Організатор зобов'язується вказувати та підтримувати актуальну інформацію на Сайті Програми та своїх рекламно-інформативних матеріалах щодо умов нарахування бонусів та розрахунків з їх використанням.
4.1.7. Окрім інших прав, передбачених окремими договорами з суб’єктами Програми, в рамках Програми Організатор залишає за собою право контактувати з Учасниками Програми шляхом різного роду sms та email розсилок, надсилаючи їм інформацію, яка стосується функціонування Програми, змін умов нарахування бонусів, надання індивідуальних маркетингових пропозицій тощо.
4.1.8. Організатор залучає нових Учасників Програми шляхом проведення анкетування потенційних та чинних Учасників Програми. Анкетування може здійснюватися як в паперовому вигляді, так і шляхом розміщення електронних форм в internet-каналах.
 
4.2. Статус Учасника:
4.2.1. Порядок отримання статусу Учасника Програми заохочення клієнтів
«Родина ЛотОК»
 
4.2.1.1. Набуття фізичною особою статусу Учасника означає згоду з чинною на момент набуття редакцією цих Правил. Порядок набуття, користування, зміни та втрати статусу Учасника регулюється даними Правилами. Участь в Програмі є добровільною. В разі небажання Учасника підтримувати свій статус в Програмі він має право відмовитись від участі в Програмі в порядку, передбаченому Правилами, без сплати будь-яких додаткових винагород або платежів на користь суб’єктів Програми. Витрати Учасника, пов’язані з участю в Програмі, здійснюються Учасником самостійно та не відшкодовуються. Набуваючи статусу Учасника Програми, фізична особа погоджується на отримання sms-розсилок від Організатора Програми щодо маркетингових пропозицій та інформування про умови Програми.
4.2.1.2. Статус Учасника Програми набуває будь-яка фізична особа, яка одночасно відповідає наступним вимогам:
- набула повної цивільної дієздатності;
- володіє діючим номером одного з українських мобільних операторів;
- отримала Комплект Учасника;
- виявила згоду приєднатися до участі в Програмі та набути статус Учасника одним з наведених нижче способів:
і) шляхом відправлення Організатору запиту на активацію Картки одним із способів, визначених в п. 4.2.3.6.1 Правил; іі) шляхом реєстрації особистого Аккаунту Учасника на Сайті Програми та/або в Мобільному додатку. Для завершення реєстрації на зазначений Клієнтом номер особистого мобільного телефону Організатором буде здійснене відправлення динамічного цифрового паролю, який потрібно ввести в призначене для цього поле. При вірному введенні динамічного паролю на цей же номер мобільного телефону може надійти sms
від Організатора з повідомленням про успішну реєстрацію (на розсуд Організатора);  ііі) шляхом заповнення та надання Організатору Анкети Учасника.
Заповнення Анкети Учасника здійснюється Учасником на паперовому носії (спеціальний бланк Організатора, що входить до складу Комплекту Учасника Програми). Анкета може бути заповнена
Учасником або на місці отримання Комплекту, або пізніше. З метою передати заповнену Анкету Організатору Учасник надає її кур’єру (або іншому уповноваженому представнику Організатора). Анкета Учасника вважається заповненою належним чином і приймається для обробки Організатором за умови фірмового бланку Організатора, заповнення всіх обов’язкових полів та наявності особистого підпису Учасника.
4.2.1.3. Організатор має право відмовити фізичній особі в приєднанні до участі у Програмі в разі відсутності технічної можливості для цього на момент звернення фізичної особи, а також у разі відправки фізичною особою некоректного запиту на активацію Карти, передбаченого умовами активації Картки.
 
4.2.2. Права та обов’язки Учасника
4.2.2.1. Окрім інших прав, Правилами Програми, Учасник має право:
4.2.2.1.1. Отримувати бонуси, знижки, призи, пільги, спеціальні пропозиції та інші заохочення від Організатора, передбачені Програмою та умовами окремих акцій, а також користуватися перевагами інших маркетингових заходів, які діють на момент здійснення Учасником покупки в ТТ Організатора Товару, за умови пред'явлення чинної активованої Карти.
4.2.2.1.2. Отримувати за допомогою функціональності Аккаунту інформацію про операції, здійснені з використанням Картки, про кількість нарахованих бонусів, історії покупок і іншу інформацію, що має значення для використання сервісу Програми.
4.2.2.1.3.  Використовувати бонуси, що обліковуються на його бонусному рахунку, на свій розсуд у рамках можливостей, що надаються Організатором.
4.2.2.1.4.  У разі незгоди з умовами Правил або змінами, внесеними до них, а також з будь-яких інших причин на розсуд Учасника, відмовитись від участі в Програмі та ініціювати припинення свого статусу Учасника.
Фактом виявлення наміру припинити участі в Програмі Учасником вважається:
- Подача електронної заявки в своєму Аккаунті;
- Невикористання Карти протягом 1 (одного) року поспіль;
У разі добровільного припинення участі у Програмі Учасника, бонуси, що обліковуються на бонусному рахунку, списуються (без будь-якого відшкодування), а Картка блокується і вже не може використовуватися для отримання бонусів інших можливостей, які надаються особам із чинним статусом Учасника Програми.
4.2.2.2. Окрім інших обов’язків, що випливають із Правил Програми, Учасник зобов’язаний:
4.2.2.2.1. Дотримуватися правил використання Картки, умов Правил Програми, а також умов використання спеціальних пропозицій, що розміщуються Організатором на Сайті Програми.
4.2.2.2.2. Учасник зобов’язується піклуватися належним чином про збереження Картки у своєму володінні, не розголошувати будь-яким третім особам, включаючи близьких родичів, платіжні реквізити Картки. У разі передачі своєї Карти або її реквізитів третім особам, Учасник зобов’язаний нести солідарну відповідальність за дії третіх осіб з використанням своєї Картки. Учасник зобов’язується не використовувати Картку в  протиправних цілях.
4.2.2.2.3. Ознайомитися з умовами та Правилами Програми до моменту активації Картки, та з умовами нарахування та списання бонусів від Організатора до придбання у нього Товарів. Учасник зобов'язаний самостійно відстежувати внесення змін та доповнень до Правил, а також до умов спеціальних пропозицій, що розміщуються на Сайті Програми. Вчинення Учасниками будь-яких дій, пов'язаних з використанням Картки, після набрання чинності зазначеними змінами, є підтвердженням згоди Учасника з такими змінами. Виявлена таким чином згода Учасника не потребує від Організатора будь-яких інших дій, спрямованих на встановлення згоди Учасника.
 
4.2.3. Карта Програми та її обслуговування
4.2.3.1. Карта використовується Учасником для отримання особливих умов обслуговування у Організатора, в зв’язку з чим служить ідентифікатором Учасника Програми. Крім того, Картка містить ID – ідентифікатор: 13-ти значний бар-код на тильній стороні картки. Саме за номером ID держатель картки ідентифікує себе як Учасника.
4.2.3.2. Картка випущена Емітентом та належить йому. Картка набувається Учасником в строкове оплатне володіння. Картка, яка випущена Організатором, не є платіжною карткою (електронний платіжний засіб). Карта та/або її реквізити не можу бути передані Учасником – держателем будь-якій іншій особі або Учаснику, не залежно від підстав передачі (договір доручення, договір дарування, договір купівлі-продажу, договір міни, або будь-які інші підстави).
4.2.3.3. Організатор має право реалізовувати Комплекти Учасника Програми із стягненням з Учасників вартості Комплекту або безоплатно, в залежності від умов, що пропонуються.
4.2.3.4. Організатор має право встановлювати плату за оформлення та/або обслуговування Картки. Чинні тарифи оголошуються на сайті Програми.
4.2.3.5. Організатор має право встановлювати оплату за спеціальні послуги і сервіси Програми, що надаються Учаснику. У разі встановлення такої оплати Організатор зобов'язаний повідомити про це Учасників не менше ніж за 1 (Один) тиждень до дати передбачуваного введення оплати. Організатор зобов'язаний забезпечити Учаснику можливість у будь-який момент часу відмовитися від будь-яких пропонованих Організатором послуг та сервісів, за які стягується оплата.
4.2.3.6. Активація та деактивація Карти.
4.2.3.6.1. Активація Карти здійснюється Емітентом після отримання запиту на активацію, що відправляється її держателем (Учасником). Порядок відправлення запиту на активацію Карти вказується в інформаційних матеріалах, а також на сайті Програми. Учасник подає заявку на активацію Карти  одним із способів: - Заповнити анкету та залишити у ТТ Організатора
- Заповнивши форму на сайті Програми або в Мобільному додатку, вказавши дані, необхідні для активації, а саме номер мобільного телефону та Код активації, після чого отримує підтвердження активації.
4.2.3.6.2. Деактивація Карти здійснюється в наступних випадках:
- отримання заяви Учасника про припинення його участі в Програмі; - закінчення строку дії Карти;
- заміни Карти, що була втрачена, пошкоджена або викрадена, на іншу;
- виявлення факту здійснення шахрайської(их) операції(й);
- відсутність жодної Операції з використанням Карти  протягом 1 (одного) року поспіль.
 
4.2.4. Умови надання знижок і нарахування бонусів
4.2.4.1. Правила та розмір нарахування бонусів визначаються Організатором та оголошуються Учасникам шляхом розміщення на сайті Програми та в інших рекламних та інформаційних матеріалах Програми. Організатор змінює розмір нарахування бонусів самостійно, повідомляючи Учасників шляхом розміщення інформації на сайті Програми.
4.2.4.2. Надання знижки на Товари Організатора за рахунок списання відповідної кількості бонусів та нарахування бонусів здійснюється при пред'явленні Карти при будь-якому способі оплати (готівкою, банківською карткою).
4.2.4.3. Здійснивши купівлю Товару, Учасник отримує від Організатора знижку на наступні покупки, що виражається в збільшенні кількості бонусів на бонусному рахунку Учасника.
4.2.4.4. Бонуси також можуть нараховуватися Учаснику під час проведення інших маркетингових заходів, рекламних акцій, опитувань, на умовах, визначених Організатором.
4.2.4.5. Учасник може дізнатися про кількість нарахованих/списаних бонусів та поточний баланс бонусного рахунку в Аккаунті Учасника (на сайті Програми або в Мобільному додатку), в технічних пристроях самообслуговування (терміналах), що надають таку можливість, в чеку, або зателефонувавши до КонтактЦентру.
 
4.2.5. Аккаунт Учасника та бонусний рахунок
4.2.5.1. Реєстрація Аккаунту Учасника не є обов’язковою передумовою набуття статусу Учасника, але надає Учаснику, який володіє зареєстрованим Аккаунтом, додаткові можливості та переваги порівняно з Учасниками, які не володіють Аккаунтом. Аккаунт виконує функцію особистого кабінету Учасника, в якому відображається інформація про події, які відбулися в межах Програми та є значущими для володільця Аккаунту.
4.2.5.2. Аккаунт містить інформацію, розголошення якої може суперечити інтересам Учасника. Тому для забезпечення конфіденційності інформації Учасника та його фінансової безпеки Організатором передбачена обов’язкова авторизація Учасника при його вході до свого Аккаунту. Вхід до Аккаунту можливий як безпосередньо на Сайті Програми, через Мобільний додаток, так і з використанням можливостей технічних пристроїв самообслуговування.
4.2.5.3. Аккаунт Учасника містить наступну інформацію:
- Профайл (профіль) Учасника (персональні/анкетні дані, зазначені Учасником про себе, перелік пов’язаних облікових записів в соціальних мережах);
- інформацію про операції, що мали місце з використанням Картки;
- інформацію про нараховані бонуси (історія в розрізі дати, суми, Товару тощо); - інформацію про поточний баланс бонусного рахунку Учасника; - інформацію про спеціальні пропозиції від Організатора.
4.2.5.4. Бонусний рахунок призначений для обліку нарахованих Учасникам бонусів. В подальшому Учасники мають право використовувати бонуси з метою розрахунку в ТТ Організатора. Бонуси при бажанні Учасника можуть додатково залучатися до сплати як частини суми вартості Товару, так і для оплати повної його вартості (якщо вистачає доступних бонусів).
4.2.5.5. Бонуси мають строк чинності. Строк чинності бонусів, що обліковуються на бонусному рахунку
Учасника, спливає через 1 (один) рік
 
4.2.6. Отримання та повернення Товару
4.2.6.1. Операція з нарахування Учаснику бонусів є операцією, пов’язаною з придбанням Товару. Тому Товари, придбані Учасниками у Організатора, можуть бути повернені або обміняні відповідно до чинного законодавства України, що регулює захист прав споживачів, з врахуванням операцій, які опосередковують нарахування/списання бонусів. У випадку повернення Учасником Товару, придбаного ним у Організатора, відбувається відповідний перерахунок бонусів. Бонуси списуються або зараховуються на бонусний рахунок Учасника в залежності від того, скільки їх було нараховано/списано при придбанні цього Товару.
4.2.6.2. На умовах Програми Учасником можуть придбаватися Товари виключно для особистих чи сімейних потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
 
4.2.7. Порядок врегулювання претензій
4.2.7.1. Скарги Учасників, пов’язані з нарахуванням/списанням бонусів, приймаються Організатором в письмовому вигляді.
4.2.7.2. Організатор зобов'язується докласти всі зусилля для оперативного з'ясування причин виникнення таких претензій. Відповідь надається Учаснику в письмовому вигляді з дотриманням строків, передбачених законодавством про звернення громадян.
4.2.7.3. Якщо причинами виникнення претензій з'явилися помилки, дії та / або бездіяльності з боку Організатора, або третіх осіб за дії яких несе відповідальність Організатор, або технічні збої на стороні Організатора, Організатор зобов'язується за свій рахунок усунути дані причини і докласти всіх зусиль для врегулювати претензії Учасника в строк не більше 10 (Десяти) календарних днів з моменту отримання такої претензії. За умови досягнення згоди між Сторонами усунення помилок, які спричинили претензію Учасника, може здійснюватися Організатором власними силами або силами третіх осіб, компетентних в усуненні даних помилок.
4.2.7.4. Претензії Учасників, пов'язані з оплатою Товару, якістю/кількістю/комплектністю Товару, якістю послуг/робіт Організатора тощо, підлягають врегулюванню Організатором самостійно. Відповідальність за врегулювання таких претензій і витрати, пов'язані з такими претензіями, несе Організатор.
4.2.7.5. Претензії Учасників, які не можуть бути врегульовані Сторонами самостійно, передаються на розгляд до суду за підвідомчістю та підсудністю.
 
5. Відповідальність Сторін
5.1. Беручи участь в Програмі, Учасники гарантують, що обробка Організатором інформації в Платформі і надання доступу Учасників до неї на умовах цих Правил не порушує права Учасника щодо інформації, наданої Учасникам в рамках Програми, положень Закону України «Про захист персональних даних», інших критеріїв конфіденційності інформації про Учасника. Організатор заявляє, що користується послугами уповноважених розпорядників персональних даних, володільцем яких стає Організатор в наслідок реалізації Учасниками Програми своїх прав.
5.2. Сторони Програми звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, передбачених Правилами, у разі виникнення обставин непереборної сили, що впливають на можливість належного виконання Сторонами своїх зобов'язань, та виникли внаслідок подій надзвичайного характеру, які неможливо було ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.
До обставин непереборної сили відносяться такі події, але не обмежуючись ними: землетруси, повені, урагани та інші стихійні лиха, а також війни, воєнні дії, терористичні акти, пожежі, аварії, інші катастрофи соціального, техногенного або епідеміологічного характеру, а також рішення або нормативно-правові акти органів державної влади, які унеможливлюють належне виконання Сторонами своїх функцій та/або обов’язків в якості суб’єктів Програми.
Належним способом повідомлення Учасників Програми Організатором про настання для нього обставин, які унеможливлюють належне виконання ним обов’язків в межах Програми, є повідомлення, зроблене ним на Сайті Програми і доступне всім Учасникам, не залежно від здійснення ними авторизованого входу до Сайту Програми.
В разі виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань відсувається на строк дії таких обставин та їх наслідків. У разі виникнення спору про момент початку і закінчення дії обставин непереборної сили, він дозволяється шляхом надання документального підтвердження строків цих обставин, виданих відповідними компетентними державними органами.
 
6. Умови конфіденційності та інформаційної безпеки
6.1.Архіви електронних документів, складених протягом реалізації та впровадження Програми, реєстраційні дані Учасників, інша персоналізована інформація зберігається в базах даних Організатора та уповноважених ним осіб протягом всього строку чинності статусу Учасників, а також протягом п’яти років після втрати Учасниками свого статусу.
6. 2.Оргіназатор зобов'язуються дотримуватись вимог до обробки інформації з обмеженим доступом відносно персональних даних Учасника, а також іншої інформації про Учасника, що стала відома Організатору в процесі функціонування Програми.
6.3. Зобов’язання Організатора, визначені п.6.2 Програми, не розповсюджуються на випадки, коли така інформація:
- є загальнодоступною;
- розкрита на вимогу або з дозволу Учасника;
- підлягає розкриттю у випадках, передбачених законодавством України, зокрема на підставі запитів   уповноважених державних органів;
- у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
6. 4.Приймаючи ці Правила, Учасник як суб’єкт персональних даних підтверджує, що він був повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних «Учасники» та повідомлений про свої права як суб’єкта персональних даних, встановлені законодавством України про захист персональних даних, зокрема відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».
6.5. Учасник як суб’єкт персональних даних дає згоду на зберігання своїх персональних даних у випадку, якщо вони стали відомі Організатору, протягом строку, визначеного згідно з внутрішніми документами Організатора та чинним законодавством України.
6.6. Учасник надає Організатору дозвіл на обробку (в тому числі, збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу будь-якій третій особі, знеособлення, видалення, знищення), його персональних даних  без будьяких обмежень, якщо це пов’язано з досягненням мети Програми.
6.7. Також Учасник, погоджуючись із Правилами, надає свою згоду та дозвіл Організатору передавати свої персональні дані розпорядникам (підприємствам,  установам  і  організаціям  усіх  форм власності, органам  державної   влади   чи   органам  місцевого самоврядування,  фізичним  особам  -  підприємцям,  яким Організатором  або чинним законодавством надано або буде надано право обробляти персональні дані), архівним установам та іншим особам, що надають Організатору послуги зберігання інформації та документів і пов’язані з цим послуги; акціонерам та афілійованим особам  Організатора та особам, що мають істотну участь в організаторі або здійснюють контроль над Організатором; приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Організатору: відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Організатором договорів (за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності Організатора, яку він здійснює відповідно до цивільного та господарського законодавства України; а також на зберігання  персональних даних суб’єкта персональних даних протягом строку, визначеного внутрішніми документами Організатора з врахуванням вимог чинного законодавства України.
6.8. Учасник Програми надає Організатору та Адміністратору Програми заохочення клієнтів «Родина ЛотОК» право повідомляти Учаснику будь-яку інформацію комерційного і / або некомерційного, інформаційного, рекламного характеру про Програму та / або інформації про участь у Програмі компаніях і / або відправляти рекламно-інформаційні матеріали про третіх осіб за допомогою відправлення smsповідомлення на номер телефону учасника та / або електронною поштою учасника, зазначених при його вступі до Програми, в Аккаунті Учасника, на сайті Програми, а також з використанням інших засобів передачі інформації протягом усього терміну участі в Програмі.