1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

1.1. Організатором Акції «Святкуймо новорічні свята разом з Родиною Лоток (далі – Акція) є ТОВ «ЛК-ТРАНС» (далі – Товариство), юридична адреса: 04050, м.  Київ, вул. Мельникова, буд. 12 (далі – Організатор).

2. ПЕРІОД ТА ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ

2.2. Період дії Акції: з 20 грудня 2018року  до 15 січня 2019 року (включно).
2.3   Акція діє на території України в мережі магазинів «Лоток», що розташовані в м. Києві та області, а також є невідокремленими структурними підрозділами Товариства.


3. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Метою проведення Акції є стимулювання попиту покупців на товари і прискорення  їх просування.


4. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1.  Предметом Акції є право учасника отримати як дарунок в період дії Акції пляшку вина ігристого (0,75 л) «ТУТТО БЕНЕ» («TUTTO BENE») в асортименті, 10,0-13,5% об.бут (надалі - святковий напій) на умовах участі в Акції згідно з п.4.4. цього Порядку.
4.2. Святковий напій не є товаром, який розміщений у вільному доступі для продажу, є придбаним організатором та видається покупцям як дарунок, за  умовами, передбаченими цим пунктом Порядку, виключно з метою та у зв’язку із проведенням цієї Акції. 
4.3. До участі в Акції запрошуються всі дієздатні громадяни України (фізичні особи, яким виповнилося 18 років), що в період дії акції виконали всі умови Акції.
4.4. Будь-який покупець – фізична особа, учасник програми  «Родина Лоток», крім осіб, передбачених п.4.3. Порядку, при покупці товару в будь-якому магазині мережі  «Лоток» на загальну суму 800,00 грн. (одним розрахунковим документом) має право безкоштовно отримати святковий напій на касі.
4.5. Кількість разів участі в Акції – необмежена. Розрахунковий документ на будь-яку іншу суму, що перевищує 800,00 грн., дає такі ж права особі на участь в Акції, як і розрахунковий документ на суму 800,00 грн. 
4.6 Покупець, який виконав умови на отримання права участі в Акції  отримує повідомлення від касира про можливість отримання дарунку.
4.7. Право на отримання дарунку на умовах Акції розповсюджується лише у терміни встановлені для проведення Акції згідно з п.2.2. Порядку
4.8. У разі відмови покупця від отримання Дарунку відповідно до умов цієї Акції, покупець не має права вимагати від Організатора Акції будь-якої компенсації.
4.9. Організатор зобов’язаний отримати в Учасника, який отримав право на Дарунок, паспорт або інші документи, для підтвердження віку такого Учасника, якщо в Організатора виникли сумніви щодо досягнення Учасником 18-річного віку. У разі відмови Учасника надати такий документ, Організатор залишає за собою право відмовити у видачі Дарунку такій особі.


4. ІНШІ УМОВИ

5.1. Організатор Акції має право в односторонньому порядку доповнити або змінити цей Порядок. Повідомлення про цей додаток або зміну Порядку буде здійснено на сайті: https://lotok.ua.

5.2. На цей Порядок дії Акції розповсюджується дія Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР.

5.3. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні від нього обставини, які можуть зробити неможливим виконання умов Акції.

5.4. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин.

5.5. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції підтверджують свою згоду на безкоштовне використання свого імені і прізвища Організатором Акції, на проведення фото-та/або кінозйомки (відеозйомки) за їх участю в рамках Акції без будь-якого відшкодування, а також підтверджують і надають згоду на те, що їх імена та фотографії можуть бути оголошені та використані організатором безкоштовно в будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, які стосуються Акції, з рекламною метою способом і методами, що не суперечать чинному законодавству України.

5.6. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цього Порядку, і/або спірних питань та/або питань, неврегульованих цим Порядком, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення організатора є остаточним.

5.7. Своєю участю в Акції Учасники Акції підтверджують повну згоду з усіма викладеними умовами, а також зобов’язуються їх виконувати.

5.8. З правилами дії Акції можна ознайомитися на сайті: https://lotok.ua.